אלול Elul 5777 / תשרי Tishrei 5778 (September 2017)
יוֹם רִאשׁוֹן יוֹם שֵׁנִי יוֹם שְׁלִישִׁי יוֹם רְבִיעִי יוֹם הֲמִישִׁי יוֹם שִׁשִּׁי יוֹם שַׁבְּת


 1

 Elul 10
 7:22pm Light
 2

 Elul 11
 Ki Tetzei
 Ends 8:14pm
 3

 Elul 12
 Minyan 10:30 am
 4

 Elul 13
 Labor Day
 Minyan 7:45 pm
 5

 Elul 14
 6

 Elul 15
 7

 Elul 16
 Minyan 7:45 pm
 8

 Elul 17
 7:15pm Light
 9

 Elul 18
 Ki Tavo
 Ends 8:06pm
 10

 Elul 19
 Klezmer Concert
 11

 Elul 20
 Minyan 7:45 pm
 12

 Elul 21
 13

 Elul 22
 Grandparents Day
 14

 Elul 23
 Minyan 7:45 pm
 15

 Elul 24
 7:04pm Light
 16

 Elul 25
 Nitzavim - Vayelech
 Selichot Service
 Ends 7:55pm
 17

 Elul 26
 Minyan 10:30 am
 18

 Elul 27
 Board Meeting
 19

 Elul 28
 20

 Elul 29
 Erev Rosh Hashanah
 21

 Tishrei 1
 Rosh Hashanah
 Shofar is Blown

 22

 Tishrei 2
 Rosh Hashanah 2
 Shofar is Blown

 6:56pm Light
 23

 Tishrei 3
 Ha'Azinu
 Shabbat Shuvah
 Ends 7:47pm
 24

 Tishrei 4
 Fast of Gedaliah
 Minyan 10:30 am
 25

 Tishrei 5
 Minyan 7:45 pm
 26

 Tishrei 6
 27

 Tishrei 7
 28

 Tishrei 8
 Minyan 7:45 pm
 19

 Tishrei 29
 Erev Yom Kippur
 Kol Nidre

 6:52pm Light
 30

 Tishrei 10
 Yom Kippur
 Yizkor Service
 Shofar is Blown

 Ends 7:43pm